Tarieven Kinderdagverblijf

Algemeen

Alle vestigingen van Robinson zijn 52 weken per jaar iedere werkdag geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. Op Sinterklaas, Kerstavond en Oudjaarsdag sluiten onze vestigingen om 17.00.

Wij zijn alleen gesloten op nationale feestdagen en één studiedag per jaar

Het tarief voor incidentele of extra kinderopvang is in 2019 voor alle vestigingen bestaat uit het basis uurtarief plus een toeslag van circa 10% voor de administratieve afhandeling.

Een dag opvang is mogelijk op woens- of vrijdag.

Tarieven per 1 januari 2019

Locatie: Bennebroek

aantal dagen uurtarief uren per jaar kosten per maand
twee € 8,09 1.144 € 771,24
drie € 8,09 1.716 € 1.156,86
vier € 8,09 2.288 € 1.542,48
vijf € 8,09 2.860 € 1928,10

Locatie: Overveen

aantal dagen uurtarief uren per jaar Kosten per maand
twee € 8,27 1.144 € 788,40
drie € 8,27 1.716 € 1.182,60
vier € 8,27 2.288 € 1.576,80
vijf € 8,27 2.860 € 1.971,00

Locatie: Vijfhuizen

aantal dagen uurtarief uren per jaar kosten per maand
twee € 8,02 1092 € 729,82
drie € 8,02 1.638 € 1.094,73
vier € 8,02 2.184 € 1.459,64
vijf € 8,02 2.730 € 1.824,55

Locatie: Haarlem

aantal dagen uurtarief uren per jaar kosten per maand
twee € 8,02 1.040 € 695,08
drie € 8,02 1.560 € 1.042,62
vier € 8,02 2.080 € 1.319,16
vijf € 8,02 2.600 € 1.737,70

Contractvoorwaarden in het kort.

Opzegtermijn:

Robinson hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging). Opzeggen kan op elk moment van de maand via een brief of e-mail. Zegt u op in de tweede helft van de maand? Dan vindt de financiële afhandeling van de opzegging i.v.m. de automatische incasso pas in de volgende maand plaats. Stel: u zegt op 17 augustus de opvang op, dan betaalt u eind augustus automatisch voor de hele maand september. Eind september ontvangt u een creditfactuur en teruggave van de teveel betaalde opvangkosten.

Ruilen van een opvangdag kan op basis van beschikbaarheid binnen een tijdsbestek van twee weken.
Alle betalingen geschieden middels automatische incasso.
Vaste kosten worden per maand vooraf geïncasseerd. Incasso van overige kosten, bijvoorbeeld extra opvangdagen, geschiedt na facturatie.
Prijswijzigingen worden uitsluitend per e-mail toegestuurd.
Wij berekenen geen inschrijf- en/of contractkosten.

Sluitingsdagen 2019

Robinson is 52 weken per jaar geopend.

Robinson is gesloten op:

1 januari: Nieuwjaarsdag
22 april: 2e Paasdag
30 mei: Hemelvaartsdag
10 juni: 2e Pinksterdag
25 en 26 december: 1e en 2e Kerstdag
Op 5, 24 en 31 december sluiten onze vestigingen om 17.00 uur

Kinderopvang en feestdagen

Minister L.F. Asscher heeft zich uitgesproken over het vraagstuk of feestdagen meegerekend zouden moeten worden in de urenberekening of niet. In een brief van 25 februari 2013 schrijft hij dat het kabinet geen meerwaarde ziet in het verbieden van deze uren. Wat betekent dit voor Robinson?

De uren van feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening. Hier zijn een aantal redenen voor. Zo lopen de belangrijkste kosten voor de kinderopvang tijdens de feestdagen door. De personeelskosten vormen het grootste deel van deze kosten. Wij houden ons aan de CAO kinderopvang. Hoewel wij op deze feestdagen gesloten zijn, hebben onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris over deze dagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.

Wanneer wij de uren van feestdagen wel uit de berekening halen dan zal dit leiden dot een stijging van de uurtarieven. Dit heeft als gevolg dat de uurprijs (verder) boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover u, als ouder, kinderopvangtoeslag ontvangt. Omdat je als ouder het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs volledig betaalt, bent u in dat geval altijd duurder uit.

Hoe werkt de Calculator?

Bereken uw netto kosten door via deze link onze calculator te openen.

U kunt nu de gevraagde gegevens van uw kind invoeren.
Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u klikken op “Voeg nog een kind toe” om de gegevens van een volgend kind in te voeren.
Maakt uw kind gebruik van meerdere opvangsoorten (bijvoorbeeld Kinderdagverblijf én Buitenschoolse Opvang) dan kunt u klikken op “Voeg een opvangsoort toe” om een tweede opvangsoort te selecteren.
Staat uw locatie er niet bij? Dan is hier voor uw kind geen opvangsoort dat in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Vervolgens wordt uw gevraagd of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijk bruto toetsingsinkomen is. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst. De Robinson Calculator berekent nu wat u netto betaald voor de opvang van uw kinderen na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.