Tussenschoolse Opvang

Algemeen
Ouders zijn door hun werk of andere verplichtingen geregeld niet in staat om hun kinderen tussen de middag op te vangen. Ook is het voor kinderen die ver van school wonen belangrijk om te kunnen overblijven. Dat vraagt om een goede tussenschoolse opvang. Robinson heeft tot doel om kinderen met plezier te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang. Kinderen moeten rustig hun boterham kunnen eten en lekker ontspannen kunnen spelen onder toezicht van een bekende volwassene.

Een goede tussenschoolse opvang zorgt ervoor dat kinderen beter geconcentreerd beginnen aan het middagprogramma. Dat is niet alleen prettiger voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Op die manier draagt het overblijven bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Robinson hecht hierbij veel waarde aan een goede sfeer, open communicatie en duidelijke afspraken met de ouders en het schoolbestuur.

Aanmelden
Robinson verzorgt de tussenschoolse opvang voor Valeo (voorheen CBS de Wadden) in Haarlem. U kunt er voor kiezen om uw kind(eren) te laten overblijven op basis van een vast aantal dagen per week (structurele opvang).

Aan de slag als TSO-leidster
Het overblijven organiseren wij graag op een positieve en enthousiaste wijze maar kunnen hierbij niet zonder de hulp van de ouders als overblijfkrachten. Wij zoeken altijd ouders die één of meer dagen per week deel uit willen maken van een gezellige groep collega’s. Zowel met als zonder een gerichte opleiding bent u van harte welkom.

Belangrijkste taken van de TSO-leid(s)ter:

  • verzamelen van alle overblijfkinderen
  • helpen van de kinderen bij het eten, drinken en naar het toilet gaan
  • controleren van de presentielijst
  • het verzorgen en begeleiden van spelletjes
  • surveilleren op het schoolplein

Maar als TSO-leidster zou het ook fijn zijn indien u ongewenst gedrag (slaan, pesten etc.) kunt herkennen en kinderen kunt helpen die een ongelukje hebben gehad. De kwaliteit van de tussenschoolse opvang staat of valt met begeleiding van de TSO-leidsters. Ieder semester organiseert Robinson dan ook in overleg met alle collega’s een avond die aansluit bij een behoefte uit de praktijk. Bijvoorbeeld kinder-EHBO, hoe om te gaan met pestgedrag of gewoon een gezellige avond om met z’n allen, eventueel onder begeleiding van een trainer, even bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Lijkt het u leuk om de kinderen op een gezellige en verantwoorde wijze te begeleiden tijdens het eten, drinken en spelen, neem dan contact op via deze website. De coördinatrice voor de TSO is Esther Mast. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 15 96 40 28 en per e-mail tso.wadden@robinson.nl.