Extra service

Warme Maaltijdservice
Op de NSO in Overveen bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van de maaltijdservice. Alle kinderen die mee-eten, eten gezamenlijk in een aparte ruimte waar geen andere kinderen aanwezig zijn. Er zijn altijd voldoende begeleiders bij het warm eten aanwezig, dit in verband met de kind-leidster ratio. De maaltijd of datgene wat over is gebleven kan op verzoek van de ouders meegegeven worden naar huis.

Kwaliteit Maaltijd
De maaltijden worden verstrekt door een professioneel cateringbedrijf dat levert aan diverse instelling en waaronder kinderopvang. De maaltijden worden elke dag vers bereid en aangeleverd. Het assortiment is uitgebreid en houdt rekening met kinderen die wegens een allergie of geloofsovertuiging bepaalde ingrediënten niet mogen eten.

Pedagogische aspecten
Kinderen worden positief gestimuleerd om het eten te proeven, echter zonder druk. Tafelmanieren zoals eten met bestek en niet praten met volle mond worden spelenderwijs aangeleerd, waarbij de nadruk ligt op belonen bij een positief resultaat.

Kinderkapper
Op alle locaties bieden wij deze service voor kinderen van 0-4 jaar. Eenmaal in de 8-10 weken komt onze huiskapster langs om uw kind (eren) te knippen. Zij knipt op een vaste dag in de week, maar kinderen die normaal gesproken op een andere dag worden opgevangen kunnen hier ook gebruik van maken. Op onze vestigingen hangen inschrijflijsten waarop u uw kind(eren) ca. 2 weken van te voren kunt aanmelden. Een knipbeurt kost € 10,00 per keer. Op ons knipformulier kunt u uw wensen t.a.v. het kapsel van uw kind noteren. Vervolgens kunt u dit ingevulde formulier op de knipdag zelf aan de pedagogische medewerkers op de groep afgeven. Indien u dit wenst, kunt u zelf ook bij het knippen aanwezig zijn!