Extra service

Warme Maaltijdservice
Op alle vestigingen bieden wij de mogelijkheid tot warm eten.  Warm eten is mogelijk voor alle kinderen vanaf 12 maanden en op de NSO. Voor kinderen jonger dan de leeftijd van 12 maanden wordt, in overleg met de ouders, bekeken of het haalbaar is om mee te eten, dit verschilt per kind. Alle kinderen die mee-eten, eten gezamenlijk in een aparte ruimte waar geen andere kinderen aanwezig zijn. Hierdoor kan de maaltijd rustig verlopen en ondervinden andere kinderen hier geen hinder van. De kinderen die de maaltijd ‘s avonds nuttigen, worden rond 16.45 uur gebracht door de pedagogisch medewerker van de eigen groep, zij eten van 16.30 uur tot 17.00. Er zijn altijd voldoende begeleiders bij het warm eten aanwezig, dit in verband met de kind-leidster ratio. De maaltijd of datgene wat over is gebleven kan op verzoek van de ouders meegegeven worden naar huis.

Kwaliteit Maaltijd
De maaltijden worden verstrekt door het cateringbedrijf Lekker en Vers. Deze leverancier levert aan diverse instelling en waaronder kinderopvang. De maaltijden worden elke dag vers bereid en aangeleverd. Het assortiment is uitgebreid en houdt rekening met kinderen die wegens een allergie of geloofsovertuiging bepaalde ingrediënten niet mogen eten.De portionering is aangepast aan de leeftijd van het kind.Een maaltijd kost kost €4,00 per kind tot 4 jaar en €4,50 voor kinderen vanaf 4 jaar.

Pedagogische aspecten
Ieder kind krijgt een aangepaste hoeveelheid eten aangeboden, afhankelijk van de leeftijd. Kinderen worden positief gestimuleerd om het eten te proeven, echter zonder druk. Tafelmanieren zoals eten met bestek en niet praten met volle mond worden spelenderwijs aangeleerd, waarbij de nadruk ligt op belonen bij een positief resultaat.

Kinderkapper
Op alle locaties bieden wij deze service voor kinderen van 0-4 jaar. Eenmaal in de 8-10 weken komt onze huiskapster, Carolien, langs om uw kind (eren) te knippen. Carolien is een gediplomeerd kapster en heeft veel ervaring in het knippen van jonge kinderen. Zij knipt op een vaste dag in de week, maar kinderen die normaal gesproken op een andere dag worden opgevangen kunnen hier ook gebruik van maken.Op onze vestigingen hangen inschrijflijsten waarop u uw kind(eren) ca. 2 weken van te voren kunt aanmelden. Een knipbeurt kost € 10,00 per keer. Op ons knipformulier kunt u uw wensen t.a.v. het kapsel van uw kind noteren. Vervolgens kunt u dit ingevulde formulier op de knipdag zelf aan de pedagogische medewerkers op de groep afgeven. Indien u dit wenst, kunt u zelf ook bij het knippen aanwezig zijn!

Zwemles NSO Overveen

Robinson biedt aan kinderen die op dinsdag gebruik maken van de Naschoolse Opvang te Overveen de mogelijkheid om tijdens de opvang  zwemles te krijgen. Robinson heeft hiertoe een samenwerkingsverband met een lokale zwemschool. Deze zwemschool heeft exclusief zwemuren gereserveerd. De kinderen starten in een groep van maximaal 8 kinderen met de eerste fase watergewenning. Na deze fase stromen de kinderen door naar een volgende groep en starten we weer met nieuwe kinderen in de fase watergewenning.