Tarieven

Alle vestigingen van Robinson zijn 52 weken per jaar iedere werkdag geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. Op sinterklaas, kerstavond en oudejaarsdag sluiten onze vestigingen om 17.00 uur. De uurtarieven, de maandelijkse- en jaarlijkse kosten zijn afgerond op twee decimalen.

Het tarief voor incidentele of extra kinderopvang in 2018 voor alle vestigingen bestaat uit het basis uurtarief plus een toeslag van circa 10% voor de administratieve afhandeling.

De tarieven voor 2018 vindt u op de pagina’s ‘Tarieven Kinderdagopvang en Naschoolse Opvang.

Kinderopvang en feestdagen

Minister Asscher heeft zich uitgesproken over het vraagstuk of feestdagen meegerekend zouden moeten worden in de urenberekening of niet. In een brief van 25 februari 2013 schrijft hij dat het kabinet geen meerwaarde ziet in het verbieden van deze uren. Wat betekent dit voor Robinson?

De uren van feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening. Hier zijn een aantal redenen voor. Zo lopen de belangrijkste kosten voor de kinderopvang tijdens de feestdagen door. De personeelskosten vormen het grootste deel van deze kosten. Wij houden ons aan de CAO kinderopvang. Hoewel wij op deze feestdagen gesloten zijn, hebben onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris over deze dagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.

Wanneer wij de uren van feestdagen wel uit de berekening halen dan zal dit leiden dot een stijging van de uurtarieven. Dit heeft als gevolg dat de uurprijs (verder) boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover u, als ouder, kinderopvangtoeslag ontvangt. Omdat je als ouder het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs volledig betaalt, bent u in dat geval altijd duurder uit.

Hoe werkt de Calculator?
Bereken uw netto kosten door via deze link onze calculator te openen.

U kunt nu de gevraagde gegevens van uw kind invoeren.
Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u klikken op “Voeg nog een kind toe” om de gegevens van een volgend kind in te voeren.
Maakt uw kind gebruik van meerdere opvangsoorten (bijvoorbeeld Kinderdagverblijf én Buitenschoolse Opvang) dan kunt u klikken op “Voeg een opvangsoort toe” om een tweede opvangsoort te selecteren.
Staat uw locatie er niet bij? Dan is hier voor uw kind geen opvangsoort dat in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Vervolgens wordt uw gevraagd of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijk bruto toetsingsinkomen is. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst. De Robinson Calculator berekent nu wat u netto betaald voor de opvang van uw kinderen na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.