Tarieven Buitenschoolse Opvang

Algemeen
Alle vestigingen van Robinson zijn 52 weken per jaar iedere werkdag geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag*, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag).

Als sinterklaasavond, kerstavond en oudjaarsdag op een doordeweekse dag vallen, sluiten onze vestigingen om 17.00 uur.

*Bevrijdingsdag alleen eens in de vijf jaar (2025, 2030, etc)

Tarieven Buitenschoolse Opvang
De Buitenschoolse Opvang bestaat uit opvang tijdens veertig schoolweken en twaalf vakantieweken wanneer de school gesloten is. Kinderen worden voor minimaal een dag op alle werkdagen van de week geplaatst.

Het basis uurtarief verschilt per vestiging. Bekijk op de pagina van de Buitenschoolse Opvang  van uw keuze welk uurtarief gehanteerd wordt.  Het tarief voor incidentele of extra opvang voor alle vestigingen bestaat uit het basis uurtarief plus een toeslag van circa 10% voor de administratieve afhandeling.

  • Alle betalingen geschieden middels automatische incasso
  • Vaste kosten worden per maand vooraf geïncasseerd
  • Incasso van overige kosten, bijvoorbeeld extra opvangdagen, geschiedt op nacalculatie
  • Prijswijzigingen worden uitsluitend per e-mail toegestuurd
  • Wij berekenen 15 euro eenmalig aan administratiekosten per gezin

Opvang studiedagen basisscholen
Ook de opvang van de kinderen tijdens studiedagen van de basisschool wordt door Robinson georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat kinderen minimaal één week van tevoren bij de betreffende vestiging aangemeld moeten zijn. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden ligt bij de ouders omdat het voor Robinson praktisch onmogelijk is om van alle scholen waar mee wordt samengewerkt bij te houden wanneer er studiedagen zijn. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de locatiemanager en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers.

Opvang tijdens schoolvakanties
Ook tijdens de schoolvakanties bieden onze buitenschoolse opvang locaties opvang voor uw kinderen.

Opzegtermijn
Robinson hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging). Opzeggen kan op elk moment van de maand via een brief of e-mail. Zegt u op in de tweede helft van de maand? Dan vindt de financiële afhandeling van de opzegging i.v.m. de automatische incasso pas in de volgende maand plaats. Stel: u zegt op 17 augustus de opvang op, dan betaalt u eind augustus automatisch voor de hele maand september. Eind september ontvangt u een creditfactuur én teruggave van de teveel betaalde opvangkosten.

Hoe werkt de Calculator?

Bereken uw netto kosten en doorloop onderstaande stappen in de calculator.

  1. U kunt nu de gevraagde gegevens van uw kind invoeren.
  2. Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u klikken op “Voeg nog een kind toe” om de gegevens van een volgend kind in te voeren.
  3. Maakt uw kind gebruik van meerdere opvangsoorten (bijvoorbeeld Buitenschoolse Opvang tijdens schoolweken én opvang tijdens schoolvakanties) dan kunt u klikken op “Voeg een opvangsoort toe” en selecteer de gewenste opvangsoort.
  4. Vervolgens wordt u gevraagd of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijk bruto toetsingsinkomen is. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst.
  5. De Robinson Calculator berekent nu wat u netto betaald voor de opvang van uw kinderen na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.

Staat uw basisschool er niet bij? Dan kunnen we helaas geen opvang bieden voor uw kind(eren)*.