Tarieven Naschoolse Opvang

Algemeen
Alle vestigingen van Robinson zijn 52 weken per jaar iedere werkdag geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. Op Sinterklaas, Kerstavond en Oudejaarsdag sluiten onze vestigingen om 17.00 uur. De uurtarieven, de maandelijkse- en jaarlijkse kosten zijn afgerond op twee decimalen.

Het tarief voor incidentele opvang voor 2019 bestaat uit het basis uurtarief plus een toeslag van circa 10% voor de administratieve afhandeling.

Tarieven Naschoolse Opvang (vanaf 4 tot 12 jaar)
De naschoolse opvang bestaat uit opvang tijdens veertig schoolweken en twaalf vakantieweken wanneer de school gesloten is. Kinderen worden voor minimaal een dag op alle werkdagen van de week geplaatst.

Ook de opvang van de kinderen tijdens studiedagen van de basisschool wordt door Robinson georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat kinderen minimaal één week van tevoren bij de betreffende vestiging aangemeld moeten zijn. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden ligt bij de ouders omdat het voor Robinson praktisch onmogelijk is om van alle scholen waar mee wordt samengewerkt bij te houden wanneer er studiedagen zijn. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de locatiemanager en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers.

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor De Annaschool in Vijfhuizen

School- en vakantieweken pakket

Opvangtijd
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do
15.00-18.00
€ 7,43
246
€ 152,32
NSO lang  woensdag
12.00-18.00
€ 6,96
366
€ 212,28
NSO lang BB Vrijdag
12.15-18.00
€ 6,96
345,96
€ 200,66

Tijdens de schoolvakanties is De Annaschool  geopend van 07.30 tot 18.00 uur (10,5 uur per dag).

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor Waterwolf in Vijfhuizen

School- en vakantieweken pakket

Opvangtijd
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do
15.00-18.00
€ 7,43
246
€ 152,32
NSO lang  woensdag
12.30-18.00
€ 6,96
346
€ 200,66
NSO lang BB Vrijdag
12.15-18.00
€ 6,96
366
€ 212,28

Tarieven naschoolse opvang per 1 januari 2019 voor ‘t Brouwerskolkje  in Overveen: Aloysiusschool en Julianaschool.

School- en vakantieweken pakket

Opvangtijd
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do
14.45-18.30
€ 7,68
282
€ 180,48
NSO lang woensdag
12.15-18.30
€ 7,18
382
€ 228,54
NSO lang OB vrijdag
12.00-18.30
€ 7,18
392
€ 234,57

Tijdens de schoolvakanties is  ‘t Brouwerskolkje  geopend van 07.30 tot 18.30 uur (11 uur per dag).

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor ‘t Brouwerskolkje  in Overveen: Beatrixschool.

School- en vakantieweken pakket

Soort Opvangdag
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO
ma-di-do
14.00-18.30
€ 7,68
312
€ 199,68
NSO   woensdag
14.00-18.30
€ 7,68
312
€ 199,68
NSO Vrijdag
14.00-18.30
€ 7,68
312
€ 199,68

Tijdens de schoolvakanties is  ‘t Brouwerskolkje  geopend van 07.30 tot 18.30 uur (11 uur per dag).

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor ‘t Brouwerskolkje  in Overveen: KWS.

School- en vakantieweken pakket

Soort Opvangdag
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do
14.30-18.30
€ 7,68
292
€ 186,85
NSO lang woensdag
12.15-18.30
€ 7,18
382
€ 228,54
NSO lang OB Vrijdag
12.00-18.30
€ 7,18
392
€ 234,57

Tijdens de schoolvakanties is ‘t Brouwerskolkje  geopend van 07.30 tot 18.30 uur (11 uur per dag).

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor De Ballon in Bennebroek: Willinkschool.

School- en vakantieweken pakket

Soort Opvangdag
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do-vrij
14.45-18.30
€ 7,32
276
€ 168,36
NSO lang woensdag
12.15-18.30
€ 6,83
376
€ 213,98
NSO lang BB Ma en Vrij
12.00-18.30
€ 6,83
386
€ 219,72

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor De Ballon in Bennebroek: Willinkschool.

School- en vakantieweken pakket

Soort Opvangdag
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do-vrij
14.45-18.30
€ 7,32
276
€ 168,36
NSO lang woensdag
12.15-18.30
€ 6,83
376
€ 213,98
NSO lang BB Ma en Vrij
12.00-18.30
€ 6,83
386
€ 219,72

Tarieven naschoolse opvang per 1 januari 2019 voor De Ballon in Bennebroek:  Zwanenbloemschool

School- en vakantieweken pakket

Soort Opvangdag
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do- en vrij
14.45-18.30
€ 7,32
276
€ 168,48
NSO lang BB woensdag
11.30-18.30
€ 6,69
346
€ 200,66
NSO lang BB Vrijdag
12.15-18.30
€ 6,96
366
€ 212,28

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 voor De Ballon in Bennebroek:  Sparrenbosschool.

School- en vakantieweken pakket

Soort Opvangdag
tijd
uurtarief
uren per jaar
Maandtarief
NSO kort
ma-di-do-vrij
15.15-18.30
€ 7,32
256
€ 156,14
NSO lang woensdag
12.00-18.30
€ 6,83
376
€ 213,98
NSO lang OB Vrijdag
12.00-18.30
€ 6,83
376
€ 213,58

 Contractvoorwaarden in het kort

Opzegtermijn:

Robinson hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging). Opzeggen kan op elk moment van de maand via een brief of e-mail. Zegt u op in de tweede helft van de maand? Dan vindt de financiële afhandeling van de opzegging i.v.m. de automatische incasso pas in de volgende maand plaats. Stel: u zegt op 17 augustus de opvang op, dan betaalt u eind augustus automatisch voor de hele maand maart. Eind september ontvangt u een creditfactuur en teruggave van de teveel betaalde opvangkosten.

<h3>Hoe werkt de Calculator?</h3>
Bereken uw netto kosten door via deze link onze calculator te openen.

U kunt nu de gevraagde <strong>gegevens van uw kind</strong> invoeren.
Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u klikken op “Voeg nog een kind toe” om de gegevens van een volgend kind in te voeren.
Maakt uw kind gebruik van meerdere opvangsoorten (bijvoorbeeld Kinderdagverblijf én Buitenschoolse Opvang) dan kunt u klikken op “Voeg een opvangsoort toe” om een tweede opvangsoort te selecteren.
Staat uw locatie er niet bij? Dan is hier voor uw kind geen opvangsoort dat in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Vervolgens wordt uw gevraagd of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en wat uw <strong>gezamenlijk bruto toetsingsinkomen</strong> is. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de <a href=”http://belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/”>belastingdienst</a>. De Robinson Calculator berekent nu wat u <strong>netto</strong> betaald voor de opvang van uw kinderen <strong>na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.</strong>

</div>
</div>
<script src=”https://www.nettoopvang.nl/tool.js?k=84″></script>
<div id=”imkk_container” style=”min-height: 500px;”></div>
<div id=”imkk_ronleidingform” style=”min-height: 500px;”></div>