Robinson Kinderopvang vraagt ouders hun baby of peuter aan onderzoek Emma Kinderziekenhuis mee te laten doen

Kinderopvangtoeslag voor 2024 opnieuw verhoogd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag (KOT) vanaf 2024. Deze verhoging komt boven op de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling.

Op 7 november j.l. heeft minister Van Gennip vooruitlopend op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024, dat naar verwachting in maart 2024 in werking zal treden, besloten het voorschot voor de kinderopvangtoeslag al per december (waarin het voorschot van januari 2024 wordt uitbetaald) verder te verhogen.

Het maximum uurtarief KOT voor het KDV
Voor 2023 was dit € 9,12 en voor 2024 wordt dit verhoogd (van € 9,65) naar € 10,25.

Het maximum uurtarief KOT voor de BSO
Voor 2023 was dit € 7,82 en voor 2024 wordt dit verhoogd (van € 8,30) naar € 9,12.

Bron: Rijksoverheid

Eindelijk nieuwe CAO Kinderopvang

Op 8 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit akkoord. En het akkoord is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Lees meer

Extra kinderopvangtoeslag 2023

Door de inflatie stijgen de uurtarieven van de kinderopvang in 2023 enorm. Veel ouders zijn komend jaar rond de tien procent duurder uit.

De kinderopvangtoeslag zou in 2023 extra worden verhoogd met 5,6% om de sterk stijgende kosten te compenseren. Dit nieuwe uurtarief was eerder dit najaar vastgesteld. Begin december kwam daar 0,94% extra bij. Tijdens het debat over de najaarsnota op 15 december jongstleden is, na een aangenomen motie, het uurtarief wederom verhoogd.

Het maximumtarief waarover ouders in 2023 kinderopvangtoeslag krijgen, wordt nu in totaal met 7,32% verhoogd naar:

  • dagopvang € 9,12
  • buitenschoolse opvang € 7,85

Ouders zullen over de maand januari nog kinderopvangtoeslag krijgen over het oude maximum uurtarief, maar het nieuwe tarief wordt met terugwerkende kracht ingevoerd en met de kinderopvangtoeslag per februari 2023 verwerkt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Cao kinderopvang 2023 – 2025; werkgevers bieden bovengemiddelde loonstijging van ruim 10%

Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid: voor medewerkers, voor de toegankelijkheid van de kinderopvang en voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering van de sector. Zij bieden medewerkers waardering en perspectief door een eindbod van meer dan 10%, door een hoger startsalaris en een langer doorgroeiperspectief.

Kinderen socialer door kinderopvang

Kinderen die naar de kinderopvang gaan, zijn beter in staat te communiceren met jongere en oudere kinderen dan kinderen die thuis blijven. Ze hebben eerder in de gaten wat het niveau van de ander is en passen hun communicatiestijl daarop aan. Dit ontdekten onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De onderzoekers ontwierpen een computerspel voor twee personen. Kinderen van vijf jaar oud kregen te horen dat zij tegen een tweejarig kind óf een vijfjarig kind (een leeftijdgenootje) speelden. De proefpersonen moesten via het scherm aan hun medespeler laten zien waar in het veld eikeltjes voor de eekhoorn lagen. De kinderen konden elkaar niet zien en konden dus niet verbaal met elkaar communiceren. Alleen de vijfjarige proefpersoon wist waar de eikeltjes lagen. Met een vogeltje kon hij of zij op het scherm aangeven waar het andere kind de eikeltjes kon vinden.

Geduld met een dreumes

De vijfjarige proefpersonen bleken prima in staat om in te schatten wie ze tegenover zich hadden en welke aanwijzingen ze het beste aan hun medespelers konden geven. Kinderen die in hun baby-, dreumes en peuterjaren naar de kinderopvang waren gegaan, bleken het best in staat om hun communicatie aan de ander aan te passen. Zo waren ze met hun uitleg veel geduldiger wanneer er een dreumes tegenover hen zat en namen ze langer de tijd om duidelijke aanwijzingen te geven.

Sociale contacten

De onderzoekers keken niet alleen of een kind naar de kinderopvang was geweest, maar ook naar het opleidingsniveau van de ouders en of het kind broertjes of zusjes had. Toch hadden deze oorzaken minder invloed op het communicatieniveau van kinderen dan of ze naar de kinderopvang waren geweest. Volgens de onderzoekers toont dit onderzoek aan dat een grote variëteit aan sociale contacten, zoals kinderen die opdoen in de kinderopvang, leidt tot snellere en betere communicatievaardigheden.

Bron: Kinderopvang Totaal