Aanmelden bij Robinson Kinderopvang

Middels de formulieren op onze website (kopje ‘Aanmelden’) kunt u zich aanmelden voor een plaats. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier sturen wij u een bevestiging van uw inschrijving. Lees ook ons ‘Plaatsingsbeleid Robinson kinderopvang 2022‘.

Het is raadzaam om meerdere voorkeuren aan te geven ten aanzien van de dagen waarop u opvang wenst. Dit vergroot de kans op plaatsing. Houd u er rekening mee dat u minimaal twee dagen per week voor uw kind opvang dient af te nemen.

Aanbieding en plaatsing
Wanneer er een plaats voor uw kind beschikbaar is, krijgt u schriftelijk een voorstel. U heeft zeven dagen de tijd om te beslissen of u met het voorstel akkoord gaat. Indien u akkoord gaat, krijgt u vervolgens een raam- en plaatsingsovereenkomst toegestuurd. Op zowel het voorstel als het contract zijn de Algemene Voorwaarden voor de Kinderopvang van toepassing.

Kennismaking en wenperiode
Uiterlijk één maand voor de plaatsingsdatum wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De locatiemanager of pedagogisch medewerkster  bespreekt een aantal praktische zaken met u en u ontvangt een introductiepakket, bestaande uit een algemeen en persoonlijk gedeelte. Ook zullen er afspraken met u gemaakt worden over de manier waarop uw kind komt wennen. De wenperiode neemt meestal zo’n twee weken in beslag en houdt in dat uw kind stapsgewijs komt uitbreiden. De kosten van kinderopvang betaalt u vanaf het moment dat het contract in gaat. Dan start ook de wenperiode. Lees ons wenbeleid.

Wet Kinderopvang
Vanaf 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. In het kader van deze wet sluiten ouders voor ieder kind een contract met de kinderopvangaanbieder. Meer informatie is te vinden in het boekje ‘Kinderopvang; een zaak van ouders, werkgevers en overheid’. Het boekje is verkrijgbaar via het hoofdkantoor of de vestiging. Ook via de website www.rijksoverheid.nl van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kunt u de meest recente informatie vinden en allerlei brochures/folders aanvragen of downloaden.