Tarieven Tussenschoolse Opvang

Op dit moment organiseren wij de de tussenschoolse opvang voor CBS De Wadden in Haarlem. We kennen twee soorten opvang, namelijk structurele en incidentele opvang.

Structurele opvang
Bij deze vorm van opvang geeft u per schooljaar en de jaren daarna aan van welke dagen u voor uw kind(eren) gebruik wilt maken. Het factuurbedrag wordt als volgt berekend: aantal dagen x aantal schoolweken x het bedrag van de locatie.

Tarieven per schooljaar 2022/2023

  • Het tarief voor structurele opvang bedraagt €2,10 per keer voor de locatie Haarlem.

Bij de vaststelling van het tarief wordt rekening gehouden met reguliere vakanties. Incidentele vrije dagen zoals bijvoorbeeld studiedagen en feestdagen worden hier niet in meegenomen. Indien uw kind later in het jaar instroomt wordt het factuurbedrag pro rata aangepast aan het aantal resterende schoolweken.

Incidentele Opvang

Tarieven per schooljaar 2022/2023

  • Het tarief voor incidentele opvang bedraagt €2,50 per keer voor de locatie Haarlem.

Voor de incidentele opvang moet u zich ook vooraf opgeven, omdat wij de gegevens van u en uw kind(eren) nodig hebben om uw toekomstige aanvraag goed te kunnen verwerken.Hierna kunt u op ieder moment dat het u uitkomt via intranet een aanvraag indienen voor tussenschoolse opvang. U ontvangt dan via de e-mail een bevestiging van uw aanvraag.

Facturatie geschiedt altijd maandelijks achteraf. Op de factuur staan de opvangdagen van uw kind(eren) vermeld. Wij incasseren middels een automatische machtiging.

TSO & Wet Kinderopvang
De Wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. Helaas is het zo dat hier geen vergoeding voor de tussenschoolse opvang in is opgenomen.