Tarieven Tussenschoolse Opvang

Op dit moment organiseren wij de de tussenschoolse opvang voor Basisschool de Tweemaster in Vijfhuizen, de Basisschool De Wadden in Haarlem en de Sparrenbosschool in Bennebroek. We kennen hier twee soorten opvang, namelijk structurele en incidentele opvang.

Structurele opvang Vijfhuizen en Haarlem
Bij deze vorm van opvang geeft u van tevoren per semester aan van welke dagen u voor uw kind(eren) gebruik wilt maken. Het factuurbedrag wordt als volgt berekend: € 2,25 x aantal dagen x aantal schoolweken.

  • Het tarief voor structurele opvang bedraagt €2,25 per keer voor de locatie Vijfhuizen.
  • Het tarief voor structurele opvang bedraagt €2,00 per keer voor de locatie Haarlem.
  • Het tarief voor structurele opvang bedraag €2,10 per keer voor de locatie Bennebroek.

Bij de vaststelling van het tarief wordt rekening gehouden met reguliere vakanties. Incidentele vrije dagen zoals bijvoorbeeld studiedagen en feestdagen worden hier niet in meegenomen. Indien uw kind later in het jaar instroomt wordt het factuurbedrag pro rata aangepast aan het aantal resterende schoolweken.

Incidentele Opvang

Het tarief voor structurele opvang bedraagt €2,75 per keer voor de locatie Vijfhuizen.

Het tarief voor structurele opvang bedraagt €2,40 per keer voor de locatie Haarlem.

Het tarief voor structurele opvang bedraag €2,50 per keer voor de locatie Bennebroek.

Voor de incidentele opvang moet u zich ook vooraf opgeven, omdat wij de gegevens van u en uw kind(eren) nodig hebben om uw toekomstige aanvraag goed te kunnen verwerken.Hierna kunt u op ieder moment dat het u uitkomt via intranet een aanvraag indienen voor tussenschoolse opvang. U ontvangt dan via de e-mail een bevestiging van uw aanvraag.

Facturatie geschiedt maandelijks achteraf middels een machtiging tot automatisch incasso waarbij de opvangdagen gespecificeerd op uw factuur staan vermeld.

TSO & Wet Kinderopvang
De Wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. Helaas is het zo dat hier geen vergoeding voor de tussenschoolse opvang in is opgenomen.

Hoe werkt de Calculator?

Bereken uw netto kosten door via deze link onze calculator te openen.

U kunt nu de gevraagde gegevens van uw kind invoeren.
Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u klikken op “Voeg nog een kind toe” om de gegevens van een volgend kind in te voeren.
Maakt uw kind gebruik van meerdere opvangsoorten (bijvoorbeeld Kinderdagverblijf én Buitenschoolse Opvang) dan kunt u klikken op “Voeg een opvangsoort toe” om een tweede opvangsoort te selecteren.
Staat uw locatie er niet bij? Dan is hier voor uw kind geen opvangsoort dat in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Vervolgens wordt uw gevraagd of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijk bruto toetsingsinkomen is. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst. De Robinson Calculator berekent nu wat u netto betaald voor de opvang van uw kinderen na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.