Tarief Voorschoolse Opvang

Op dit moment organiseren wij de de voorschoolse opvang voor Basisscholen de Tweemaster en de Waterwolf in Vijfhuizen.
Bij deze vorm van opvang geeft aan van welke dagen u voor uw kind(eren) gebruik wilt maken. Het bedrag voor structurele opvang is €7,44 per uur.

VSO & Wet Kinderopvang
De Wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. Hierin is een vergoeding voor de voorschoolse opvang opgenomen.