Niet tevreden? Vertel het ons!

Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. In dat geval willen wij dit graag van u weten. Richt u zich altijd in eerste instantie tot de verantwoordelijke pedagogisch medewerkster/verantwoordelijke leidinggevende van uw kind. Mocht uw klacht of idee na bespreking met de groepsleiding in uw ogen niet zijn afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen.

Lees het klachtenreglement (geactualiseerd in 2022).

Voor de afhandeling van klachten is Robinson aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen eventueel genomen kunnen worden om tot een voor beide partijen bindende oplossing te komen. Robinson doet tijdens de jaarlijkse inspectie van de GGD verslag van het aantal, de aard van de klachten en hoe wij deze hebben afgehandeld.

Hieronder treft u de klachtenjaarverslagen over 2023 aan.

Ouders en verzorgers ontvangen tijdens het intakegesprek alle informatie over de klachtenprocedure. Jaarlijks vóór 1 juni krijgen alle ouders en verzorgers bericht via de nieuwsbrief, Robinson app / webportaal dat het klachtenjaarverslag is gemaakt en is in te zien op de website en de Robinson app / webportaal.