Veel gestelde vragen over onze kinderopvang

Kan ik een vestiging bezoeken?
Uiteraard bent u van harte welkom om een vestiging te bezoeken. U kunt een afspraak maken met de locatiemanager en een rondleiding krijgen. Zij kan ook al uw vragen beantwoorden. Kijkt u voor het telefoonnummer van de vestiging op het adressenoverzicht.

Hoe kan ik inschrijven?
U kunt zich inschrijven middels het aanmeldformulier op onze website.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf het moment dat u drie maanden zwanger bent. Wij adviseren u om bij inschrijving meerdere voorkeuren aan te geven met betrekking tot de gewenste opvangdag(en), aangezien de kans dan groter is op een passend aanbod.
Ook bij de overgang van dagopvang naar naschoolse opvang dient u zich opnieuw in te schrijven. We hanteren een minimale afname van twee dagen per week.

Hebben jullie horizontale of verticale groepen?
Vrijwel al onze vestigingen hebben horizontale groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd in een groep zitten. De voordelen hiervan zijn:

  • de ruimte kan op de specifieke eisen van hun leeftijd worden ingericht;
  • de groepsregels kunnen op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd;
  • de activiteiten en het spelmateriaal kunnen gericht worden aangeboden op leeftijd- en ontwikkelingsniveau.

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het dagverblijf?
Wij zorgen voor luiers, voeding, verzorgingsartikelen. U dient zelf te zorgen voor een reserve set ondergoed en een setje kleding.

Hoe vaak wordt er buiten gespeeld?
Voor de ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat ze dagelijks vrij kunnen bewegen in de frisse lucht. Afhankelijk van het weer en de situatie op de groep wordt bekeken of er buiten gespeeld kan worden.

Hoe verloopt de wenprocedure?
Uiterlijk een maand voordat uw kind gaat starten neemt één van de pedagogisch medewerkers contact met u op om een afspraak voor een kennismakingsgesprek en wenafspraken te maken. Het wennen bouwen we in overleg met u langzaam op in tijdsduur. Het is altijd mogelijk om met de pedagogisch medewerkers te bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind. Zij kunnen u geruststellen en zullen uw vragen beantwoorden. Lees ons wenbeleid.

Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gevolgd?
Eens per twee maanden vinden er groepsbesprekingen plaats. De groepsoverleggen vinden plaats in aanwezigheid van de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep en locatiemanager. Tijdens deze groepsgesprekken wordt de dagelijkse gang van zaken op de groep besproken en vinden kindbesprekingen plaats. Jaarlijks ontvangt u als ouder een verslagje van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind zoals waargenomen op het kinderdagverblijf.

Hoe weet ik of het veilig is op het kinderdagverblijf?
Onze kinderdagverblijven zijn geregistreerde kinderdagverblijven welke voldoen aan alle eisen die de gemeente, de GGD en de brandweer stellen aan voorzieningen voor kinderopvang. Het nemen van veiligheidsmaatregelen, het creëren van een veilige omgeving, is voor ons heel belangrijk. Jaarlijks inventariseren wij de veiligheid en gezondheid door middel van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie).  Gedurende de dag zijn er voldoende pedagogisch medewerkers werkzaam op de vestiging met een geldig (kinder)EHBO-diploma en/of BHV-ers.

Hoe ziet jullie groepsruimte eruit?
De ruimte in de vestigingen en de inrichting van de groep zijn van invloed op de ontwikkeling van het kind. Veiligheid, hygiëne, individueel en groepsbelang spelen hierbij een rol. De ruimte ziet er uitnodigend en overzichtelijk uit.

Wat voor speelgoed is er op een groep?
Het spelmateriaal in onze kinderdagverblijven is afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Welke activiteiten ondernemen jullie?
Op de babygroep neemt het verzorgende aspect een groot gedeelte van de dag in beslag. Daarnaast is er afwisselend ruimte voor het kind om te spelen in de (grond)box of op de grond samen met andere kinderen en de pedagogisch medewerker. In de peutergroep worden gezamenlijke en individuele activiteiten ondernomen.

Zijn extra dagen mogelijk?
Het is mogelijk om per vestiging gebruik te maken van extra opvangdagen of om opvangdagen te ruilen.

Wat is de rol van jullie pedagogisch coach?
Onze pedagogische coach is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid op verschillende vestigingen. Zij biedt handvatten in theoretische en praktische zin aan pedagogisch medewerkers en ouders.

Hoe is de medezeggenschap geregeld van de ouders?
Per locatie is er een Oudercommissie (OC) die regelmatig vergadert met de locatiemanager. Aan de hand van de onderwerpen die vermeld staan in het OC reglement hebben ouders een adviesrecht.

Ik krijg geen facturen binnen. Hoe kan dit?
De facturen worden per e-mail verstuurd. Indien u uw e-mailadres wijzigt, verzoeken wij u vriendelijk het nieuwe e-mailadres aan ons door te geven. Tevens staan alle facturen en jaaroverzichten in de Robinson app (Android en Apple).

De opvang is nog niet gestart maar er is er toch geld van mijn rekening afgeschreven, hoe kan dit?
U dient er rekening mee te houden dat wij vooraf de factuur sturen en incasseren. Ook de Belastingdienst betaalt vooruit.

Ik wil graag permanent wisselen van dag of locatie, kan dit?
U kunt bij de afdeling planning per e-mail aangeven wanneer u wilt wisselen van locatie of dag. U dient er rekening mee te houden dat er wellicht niet meteen plaats is.

Kunnen wij het contract wijzigen nadat wij het contract ondertekend hebben?
Dit kan, houdt u rekening met de opzegtermijn van 1 maand. U kunt tijdens de eerste twee maanden van uw contract de opvang niet geheel of gedeeltelijk opzeggen. Daarna geldt nog de opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer ontvang ik de jaaropgaven?
De jaaropgaven worden eind  februari per email  verstuurd. De jaaropgave wordt slechts eenmalig verstrekt. Indien u verhuist en uw kind wordt niet meer binnen Robinson opgevangen, vergeet dan niet uw nieuwe adres door te geven en ons van een nieuw e-mailadres te voorzien. De jaaropgaven staan ook in de Robinson app.

Minimale afname aantal dagen
U dient altijd minimaal 2 dagen per week opvang per kind (KDV / BSO) af te nemen. Dit geldt ook als u eerst meerdere dagen opvang heeft en dit wilt terugbrengen naar 1 dag per week.

Hoe kan ik opzeggen?
U kunt opzeggen door een e-mail te sturen aan de afdeling planning. Het e-mailadres is administratie@robinson.nl. Of u kunt ons een brief per post sturen. Het adres staat op de website vermeld. U kunt op elke dag van de maand opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn geldt voor alle vormen van opvang. Let op, u kunt niet tijdens de eerste twee maanden van uw contract opzeggen.

Worden erkende feestdagen doorberekend?
De erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag*, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) worden als deze op een doordeweekse dag vallen doorberekend. Deze dagen kunnen niet worden geruild en/of ingehaald.

*Bevrijdingsdag is alleen eens in de vijf jaar een erkende feestdag.

Waarom moet ik de feestdagen of sluitingsdagen betalen?
Wat betreft de doorbetaling op feestdagen: Alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief, aangezien  je in deze situatie een hogere tegemoetkoming van de belastingdienst terug krijgt.

ipv vlinder flyer