Er was eens……..

In 2003 ontstond het initiatief om te starten met kinderopvang in de regio Kennemerland en werd Robinson Kinderopvang opgericht. Kinderopvang die aansluit bij de behoeftes van kinderen én ouders. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie met 9 locaties en bieden we opvang ca. 1000 kinderen in Bennebroek, Overveen, Vijfhuizen, Haarlem en Amsterdam. Onze pedagogische medewerkers worden in de basis gedreven door hun liefde voor kinderen. We zijn er trots op dat zij voor dit prachtige vak en onze organisatie hebben gekozen!

Onze missie

Onze doelstelling is het verschil te maken door te investeren in het geluk en de ontwikkeling van alle kinderen zodat zij vol zelfvertrouwen kansrijk in de samenleving van nu en morgen kunnen bijdragen. Robinson is een waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor ouders, onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.Door nauwlettend te volgen wat er zich in de maatschappij afspeelt, te zien waar behoefte aan is of sterker nog te voorzien waar behoefte aan zal komen, blijven wij onszelf vernieuwen en ontwikkelen.

Ontwikkelingen Kinderdagverblijf en BSO

Sinds de oprichting en start van onze eerste locatie zijn wij snel gegroeid.In 2006 werd onze locatie in Vijfhuizen geopend, De Annaschool. Deze locatie had 2 opvangvormen onder een dak: het KDV en de BSO. We schrijven 2009, de volgende locatie werd gestart, in Overveen. Aanvankelijk bood ’t Zijltje KDV- en BSO plaatsen, maar door de toenemende vraag werd een jaar later gestart met de verbouwing van het pand dat momenteel onze BSO locatie is: in 2010 werden de deuren geopend van ‘t Brouwerskolkje.Enige jaren later volgde een nieuwe locatie. Op 1 januari 2016 hebben wij de kinderopvang op de locatie Bennebroek voortgezet. Deze prachtige locatie biedt kinderen uit Bennebroek en omgeving een fantastische plek om te groeien en bloeien!

Vandaag de dag: blijvend in ontwikkeling

De laatste locaties die wij hebben geopend zijn in Amsterdam. Naar verwachting zullen wij  halverwege 2021 nog een locatie overnemen in Amsterdam en een nieuwe locatie openen in Amstelveen. Robinson is door de jaren heen steeds met haar tijd mee gegaan. Of het nu gaat om behoefte vanuit ouders, ontwikkelingen in de branche of op pedagogisch vlak. Ondanks de moeilijke periodes die de kinderopvang branche heeft gekend zijn we nog steeds in staat om kwalitatief goede opvang te bieden.

Kinderopvang is niet meer weg te denken uit de maatschappij: het behelst tegenwoordig zoveel meer dan alleen het opvangen van de kinderen. We vervullen een steeds belangrijkere rol in opvoeding en dragen bij aan een gezond voedingspatroon. Samen met onze pedagogisch coach zijn we ons meer gaan focussen op de ontwikkeling van kinderen en vormen een onderdeel van een doorgaande lijn naar school en Jeugdzorg.