Het Droombos – Kinderdagverblijf – Amsterdam

Verticale groepen

Hartje Westerparkbuurt

Ruime buitenspeelruimte

Reactie Robinson Kinderopvang op artikel in Het Parool

Robinson Kinderopvang is onderwerp in een artikel dat dagblad Het Parool op dinsdag 12 april 2023 heeft gepubliceerd. In dit artikel staat dat de GGD Amsterdam hard oordeelt over de Amsterdamse vestigingen van Robinson Kinderopvang en zelfs dat KDV het Droombos (voorheen Kinderopvang Ko) gesloten is nadat de GGD een exploitatieverbod in het vooruitzicht had gesteld.

De situatie ligt genuanceerder en behoeft nadere toelichting. Toelichting die we ook gegeven hebben aan Het Parool die maar deels is verwerkt in het bewuste artikel. De voornaamste reden voor het sluiten van KDV het Droombos was het gebrek aan voldoende gekwalificeerde en ervaren beroepskrachten zodat we kinderen veilig en professioneel kunnen opvangen. In deze tijden van personeelskrapte en hoog ziekteverzuim in de kinderopvang is het lastig om deze kwaliteit te garanderen. Kwaliteit die bij ons altijd hoog in het vaandel staat.

Het uit eigen beweging sluiten van een vestiging is de meest ingrijpende beslissing die een kinderopvangorganisatie kan nemen. Het heeft directe consequenties voor ouders, kinderen en ook de betrokken medewerkers. Robinson Kinderopvang betreurt het ten zeerste dat we dit moeilijke besluit hebben moeten nemen.

Met de GGD Amsterdam zijn we tot de conclusie gekomen dat we de gewenste kwaliteit bij KDV het Droombos vooralsnog niet meer kunnen leveren. Om deze reden hebben we in overleg met de GGD besloten om KDV het Droombos tijdelijk te sluiten.

Al op 28 februari 2023 zijn de betrokken ouders telefonisch geïnformeerd en hebben een schriftelijke bevestiging ontvangen dat vanaf maandag 13 maart KDV het Droombos wordt samengevoegd met KDV de Vlindertuin in de nabijgelegen wijk De Baarsjes. Alle kinderen kunnen daar opgevangen worden. Van dit aanbod hebben de ouders gebruik gemaakt. Tevens zijn de pedagogisch medewerkers van KDV het Droombos op deze vestiging gaan werken. Kinderen blijven dus de voor hen bekende en vertrouwde gezichten zien.

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat, als u een of meerdere van uw kinderen bij ons op de opvang heeft, u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel. Stel deze ons gerust, wij nemen graag alle tijd voor u om uw zorgen te bespreken. Uw locatiemanager staat voor u klaar.

KDV het Droombos

Van der Hoopstraat 46 A
1051 VJ Amsterdam
020 – 475 00 19
droombos@robinson.nl

Openingstijden

Open van 07.30 tot 18.30

<center>Robyn Uphof</center>

Robyn Uphof

locatiemanager

06 - 25 16 30 08

Op deze locatie

  • Kinderdagverblijf

Uurtarief

  • €9,79 (2022)
  • €10,69 (2023)

Gegevens LRK

Registratienummer Landelijk Register KDV: 594371302
GGD Inspectierapporten

Oudercommissie

Her Droombos heeft momenteel geen oudercommissie en maakt gebruik van alternatieve ouderraadpleging. Heeft u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie, of wilt u weten wat deze rol inhoudt, neem dan contact op met de locatiemanager.