Extra kinderopvangtoeslag 2023

Door de inflatie stijgen de uurtarieven van de kinderopvang in 2023 enorm. Veel ouders zijn komend jaar rond de tien procent duurder uit.

De kinderopvangtoeslag zou in 2023 extra worden verhoogd met 5,6% om de sterk stijgende kosten te compenseren. Dit nieuwe uurtarief was eerder dit najaar vastgesteld. Begin december kwam daar 0,94% extra bij. Tijdens het debat over de najaarsnota op 15 december jongstleden is, na een aangenomen motie, het uurtarief wederom verhoogd.

Het maximumtarief waarover ouders in 2023 kinderopvangtoeslag krijgen, wordt nu in totaal met 7,32% verhoogd naar:

  • dagopvang € 9,12
  • buitenschoolse opvang € 7,85

Ouders zullen over de maand januari nog kinderopvangtoeslag krijgen over het oude maximum uurtarief, maar het nieuwe tarief wordt met terugwerkende kracht ingevoerd en met de kinderopvangtoeslag per februari 2023 verwerkt.

Bron: Rijksoverheid.nl