Berichten

Kinderopvangtoeslag voor 2024 opnieuw verhoogd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag (KOT) vanaf 2024. Deze verhoging komt boven op de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling.

Op 7 november j.l. heeft minister Van Gennip vooruitlopend op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024, dat naar verwachting in maart 2024 in werking zal treden, besloten het voorschot voor de kinderopvangtoeslag al per december (waarin het voorschot van januari 2024 wordt uitbetaald) verder te verhogen.

Het maximum uurtarief KOT voor het KDV
Voor 2023 was dit € 9,12 en voor 2024 wordt dit verhoogd (van € 9,65) naar € 10,25.

Het maximum uurtarief KOT voor de BSO
Voor 2023 was dit € 7,82 en voor 2024 wordt dit verhoogd (van € 8,30) naar € 9,12.

Bron: Rijksoverheid