Eindelijk nieuwe CAO Kinderopvang

Op 8 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit akkoord. En het akkoord is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Lees meer