Update opening Buitenschoolse Opvang

Update opening Buitenschoolse Opvang

Zoals bekend, zijn onze BSO’s zijn nu alleen gedeeltelijk toegankelijk. Deze maatregel wordt binnenkort door de overheid verruimd. Vanaf 8 juni gaan ook de bassischolen en de buitenschoolse opvang weer volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het coronavirus blijkt dat dit niet verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het kabinet hier definitief een besluit over. Wij zijn blij met deze verruiming en zien ernaar uit om ons reguliere ritme ook in de BSO’s weer op te pakken.

Gaan alle locaties weer open?
Alle kinderdagverblijven zijn al vanaf 11 mei volledig open voor alle kinderen. De BSO’s gaan vanaf maandag 8 juni weer volledig open. We bereiden ons voor op een volledige opening zodat alle kinderen vanaf 8 juni weer op zijn/haar vaste contractdagen naar de BSO kunnen komen. De bijzondere hygiënemaatregelen en aanvullende aanspraken blijven voorlopig nog van kracht, ook na 8 juni. Hierin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen.

Compensatie door de overheid
Tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de bso, loopt de compensatieregeling van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door. Deze regeling zorgt ervoor dat de overheid de eigen bijdrage van ouders vergoedt. Wanneer de bso op 8 juni weer volledig opengaat, stopt deze compensatieregeling. De vergoeding geldt dus vooralsnog voor de periode van 16 maart (sluiting kinderopvang) tot 8 juni (volledig opengaan kinderopvang).

Heeft u nog vragen?
Op de website van de overheid vind je meer informatie