Artikelen door Floris van de Velde

Kinderopvangtoeslag voor 2024 opnieuw verhoogd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag (KOT) vanaf 2024. Deze verhoging komt boven op de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling. Op 7 november j.l. heeft minister Van Gennip vooruitlopend op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024, dat naar verwachting in maart 2024 in werking zal treden, […]

Eindelijk nieuwe CAO Kinderopvang

Op 8 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit akkoord. En het akkoord is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er […]

Extra kinderopvangtoeslag 2023

Door de inflatie stijgen de uurtarieven van de kinderopvang in 2023 enorm. Veel ouders zijn komend jaar rond de tien procent duurder uit. De kinderopvangtoeslag zou in 2023 extra worden verhoogd met 5,6% om de sterk stijgende kosten te compenseren. Dit nieuwe uurtarief was eerder dit najaar vastgesteld. Begin december kwam daar 0,94% extra bij. […]