Op dit moment organiseren wij de de voorschoolse opvang voor Basisscholen de Tweemaster en de Waterwolf in Vijfhuizen.
Bij deze vorm van opvang geeft aan van welke dagen u voor uw kind(eren) gebruik wilt maken.Het bedrag voor structurele opvang is €7,32 per uur.

VSO & Wet Kinderopvang
De Wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. Hierin is een vergoeding voor de voorschoolse opvang opgenomen.