Tarieven

Alle vestigingen van Robinson zijn 52 weken per jaar iedere werkdag geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. Op sinterklaas, kerstavond en oudejaarsdag sluiten onze vestigingen om 17.00. De uurtarieven, de maandelijkse- en jaarlijkse kosten zijn afgerond op twee decimalen.

Het tarief voor incidentele of extra kinderopvang in 2017 voor alle vestigingen bestaat uit het basis uurtarief plus een toeslag van circa 10% voor de administratieve afhandeling.

De tarieven voor 2017 vindt u op de pagina’s ‘Tarieven Kinderdagopvang en Naschoolse Opvang.

Hoe werkt de Calculator?

Bereken uw nettokosten door via deze link onze calculator te openen.

U kunt nu de gevraagde gegevens van uw kind invoeren.
Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u klikken op “Voeg nog een kind toe” om de gegevens van een volgend kind in te voeren.
Maakt uw kind gebruik van meerdere opvangsoorten (bijvoorbeeld Kinderdagverblijf én Buitenschoolse Opvang) dan kunt u klikken op “Voeg een opvangsoort toe” om een tweede opvangsoort te selecteren.
Staat uw locatie er niet bij? Dan is hier voor uw kind geen opvangsoort dat in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Vervolgens wordt uw gevraagd of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijk bruto toetsingsinkomen is. Deze vindt u op uw laatste belastingaangifte of belastingaanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst. De Robinson Calculator berekent nu wat u netto betaald voor de opvang van uw kinderen na aftrek van de Kinderopvangtoeslag.