Voorschoolse Educatie met Uk & Puk

Puk nu ook bij Robinson!

Omdat de ontwikkelingsfase van kinderen van 0 tot 4 jaar een hele belangrijke fase is waarin kinderen heel veel kunnen leren, zullen we gaan werken met het vroeg- en voorschoolse programma Uk & Puk,  een totaal programma voor baby’s, dreumesen en peuters.
De opzet van dit voorschoolse programma is dat kinderen spelenderwijs dingen leren. Door te werken met programma Uk & Puk, zijn we  bewust met de ontwikkelingsgebieden van het jonge kind bezig en doen dit op een leuke, ontspannen manier. Het VVE programma van Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom tien thema’s. Deze thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu.

images uk en puk

200 miljoen extra voor Kinderopvangtoeslag 2017

In september 2015 werd het al aangekondigd: er komt in 2017 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. Het kabinet Rutte 2 vindt het zo belangrijk dat werkende ouders hun kinderen een goede opvang kunnen bieden dat dit ook financieel aantrekkelijker wordt gemaakt. In 2016 werd hiermee een eerste stap gezet en deze wordt in 2017 nog eens overgedaan. Er komt vanaf 2017 jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de kinderopvangtoeslag. Hoe groot het voordeel in uw situatie zal zijn, hangt af van uw inkomen en de kinderopvangtoeslagtabel die bij uw inkomen hoort. Uitgangspunt is de kinderopvangtoeslagtabel 2016, maar daar komt dus nog een extra bedrag bij.

Kijk hier voor uw situatie: Tabel KOT 2017.

Vanaf september 2016: Voorschoolse Opvang (VSO)

Vanaf september 2016 bieden wij VSO (Voorschoolse Opvang) op onze locatie in Vijfhuizen.

Begint u uw werkdag vroeg of heeft u een lange reistijd? In dat geval kan het voorkomen dat uw situatie niet aansluit bij de schooltijden van uw kind. Dan biedt de VSO van Robinson een uitkomst! Uw kind kan hier ’s morgens in alle rust nog even lekker spelen met de andere kinderen. Wanneer uw kind gebruik maakt van VSO kan het bij ons ontbijten. Deze mogelijkheid wordt u aangeboden en is kostenloos. De pedagogisch medewerker brengt uw kind rond schooltijd veilig naar school.  Uw kind is is gedurende alle schoolweken vanaf 07.30 uur van harte welkom. Zo komt uw kind op tijd op school en u op tijd op uw werk!

Heeft u belangstelling? Vanaf heden kunt  u uw kind(eren) aanmelden via onze website.

 

Kinderopvang leidt tot betere schoolprestaties & meer kans op werk op latere leeftijd

Kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd. Ook creëert de overheidsbijdrage aan kinderopvang op de korte termijn een verhoging van het bruto binnenlands product met  4,5 miljard euro en op de lange termijn met 5,2 miljard euro. De welvaart in Nederland stijgt met zo’n 1 miljard euro per jaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies van SEO Economisch Onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Het onafhankelijke onderzoek is een initiatief van Brancheorganisatie Kinderopvang, die het hoog tijd vindt de discussie over kinderopvang te verplaatsen van kostenpost naar verdienvermogen.

Werkende moeders verdienen 50.000 euro meer dan vrouwen die (tijdelijk) stoppen met werken
Eén op de drie ouders maakt gebruik van kinderopvang. Het gaat om bijna 640.000 kinderen die twee a drie dagen per week naar een vorm van opvang gaan. Kinderopvang is daarmee voor veel ouders onmisbaar, maar ook voelbaar in de portemonnee. Terwijl het op de lange termijn  juist geld oplevert. De onderzoekers concluderen namelijk dat moeders die na de geboorte van hun kind een jaar stoppen met werken, tot aan hun pensioen 16.000 euro minder verdienen. Stopt een vrouw vier jaar, dan loopt dit op tot wel 50.000 euro. De werkervaring die zij missen omdat ze er een periode uit zijn, zorgt ervoor dat ze moeilijker terug komen op de oude positie met bijbehorend salaris.

Kinderopvang levert een rendement van 1 miljard euro op
De overheidsbijdrage aan kinderopvangtoeslag van zo’n 1,8 miljard euro leidt op zowel korte als lange termijn tot een hogere arbeidsproductiviteit van moeders. Zonder de subsidie zou het gebruik van kinderopvang 58 procent lager liggen, werkten moeders 10 procent minder uren en zouden zo’n 56.400 moeders helemaal niet werken. Daardoor derven zij inkomen, dragen zij minder belasting en sociale premies af en doen zij vaker een beroep op een uitkering. Doordat met name moeders blijven werken levert dit de samenleving als geheel op lange termijn 5,2 miljard euro op. Daar tegenover staat dat ouders die werken minder vrije tijd en minder tijd hebben voor onbetaalde arbeid, wat een waarde heeft van 3 miljard euro. Tellen we daar 1,2 miljard euro bij op voor kosten die ouders maken voor kinderopvang, blijft netto een waarde over van 1 miljard euro per jaar.

Kinderopvang leidt tot betere schoolprestaties & meer kans op werk op latere leeftijd
De onderzoekers concluderen dat goede kinderopvang tot betere schoolprestaties leidt. Voor kinderen met laag opgeleide ouders resulteert het ook tot betere cognitieve vaardigheden en een hoger inkomen, gemiddeld zo’n 14%. De kwaliteit van kinderopvang, die de afgelopen jaren flink is gestegen, is daarbij een cruciale factor. Investeren aan het begin van hun leven, waardoor kinderen vaker naar de opvang gaan, heeft een positief effect op de levensloop en daarmee ook op de toekomst van onze maatschappij.

Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter
De kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven is de afgelopen jaren gestegen en is nu vergelijkbaar met een land als Zweden. In vergelijking met ons omringende landen is in Nederland het aantal medewerkers op het aantal kinderen hoog. Vastgesteld is dat hoe hoger de kwaliteit van kinderopvang, hoe beter de emotionele ontwikkeling van kinderen en de schoolprestaties op lange termijn. Onderzoek laat geen eenduidig effect zien van het verhogen van het opleidingsniveau van medewerkers in de sector. Verschillende onderzoeken laten wel een positief effect zien van gerichte trainingen voor pedagogisch medewerkers op educatieve interactievaardigheden met het kind.

Feiten & cijfers
112.000 medewerkers sector – 75.000 werknemers en 37.000 gastouders
– 638.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang
– Kinderen gaan zo’n 19 uur per week naar de opvang
– In 2014 gaven ouders, werkgevers en overheid in Nederland gezamenlijk 0,5 procent van het Bruto Binnenlands Product uit aan kinderopvang (bijna € 3 miljard).
– Kwaliteit Nederlandse kinderopvang is verglijkbaar met Zweden
– Het aantal medewerkers op het aantal kinderen is in Nederland in vergelijking met ons omringende landen hoog.

Lees hier de samenvatting in de special Publieksversie SEO Het belang van kinderopvang

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Onvoorspelbare kinderopvangtoeslag voert tarieven op

De stijging van uurtarieven in de kinderopvang is de afgelopen tien jaar zeer voorspelbaar geweest. Dat geldt niet voor de hoogte van kinderopvangtoeslag. Kinderopvangondernemers moesten hun uurtarieven wel laten stijgen om daar op te reageren, ontdekte onderzoeksbureau Buitenhek.

Lees meer: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Management/Actueel/2016/1/Onvoorspelbare-kinderopvangtoeslag-voert-tarieven-op

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Kinderen socialer door kinderopvang

Kinderen die naar de kinderopvang gaan, zijn beter in staat te communiceren met jongere en oudere kinderen dan kinderen die thuis blijven. Ze hebben eerder in de gaten wat het niveau van de ander is en passen hun communicatiestijl daarop aan. Dit ontdekten onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De onderzoekers ontwierpen een computerspel voor twee personen. Kinderen van vijf jaar oud kregen te horen dat zij tegen een tweejarig kind óf een vijfjarig kind (een leeftijdgenootje) speelden. De proefpersonen moesten via het scherm aan hun medespeler laten zien waar in het veld eikeltjes voor de eekhoorn lagen. De kinderen konden elkaar niet zien en konden dus niet verbaal met elkaar communiceren. Alleen de vijfjarige proefpersoon wist waar de eikeltjes lagen. Met een vogeltje kon hij of zij op het scherm aangeven waar het andere kind de eikeltjes kon vinden.

Geduld met een dreumes

De vijfjarige proefpersonen bleken prima in staat om in te schatten wie ze tegenover zich hadden en welke aanwijzingen ze het beste aan hun medespelers konden geven. Kinderen die in hun baby-, dreumes en peuterjaren naar de kinderopvang waren gegaan, bleken het best in staat om hun communicatie aan de ander aan te passen. Zo waren ze met hun uitleg veel geduldiger wanneer er een dreumes tegenover hen zat en namen ze langer de tijd om duidelijke aanwijzingen te geven.

Sociale contacten

De onderzoekers keken niet alleen of een kind naar de kinderopvang was geweest, maar ook naar het opleidingsniveau van de ouders en of het kind broertjes of zusjes had. Toch hadden deze oorzaken minder invloed op het communicatieniveau van kinderen dan of ze naar de kinderopvang waren geweest. Volgens de onderzoekers toont dit onderzoek aan dat een grote variëteit aan sociale contacten, zoals kinderen die opdoen in de kinderopvang, leidt tot snellere en betere communicatievaardigheden.

Bron: Kinderopvang Totaal