Flexibele Opvang

Flexibele opvang is een oplossing voor ouders die op onregelmatige tijden werken, waarbij de kinderen op wisselende dagen worden opgevangen. Op onze locatie in Overveen en Vijfhuizen flexplaatsen gereserveerd voor flexibele opvang. Op onze locatie in Bennebroek hebben we deze service niet. Deze speciale plaatsen zijn beperkt beschikbaar en hebben een ander uurtarief. Per week – uiterlijk 4 weken van tevoren – kan worden aangegeven voor welke dagen u wilt reserveren. U brengt uw kind minimaal 1 dag per week, teneinde de continuiteit te waarborgen, de relatie met de leidster en kinderen op te bouwen en te onderhouden.

Pedagogische aspecten
Voor de samenstelling van de groepen heeft Robinson er voor gekozen om de flexibele plaatsen op de kinderdagverblijven te verdelen over het aantal groepen De groep bestaat dan uit een basisgroep aangevuld met kinderen die gebruik maken van flexibele opvang Hierdoor zijn er altijd kinderen die ze kennen en is het mogelijk vriendschappen te ontwikkelen.

Kosten
Ouders nemen minimaal één dag per week opvang af. De ouder ontvangt een factuur van de vaste- of minimale omvang af te nemen dagen die voorafgaande aan de opvangmaand wordt geincasseerd. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van meer dagen opvang.

Interesse? Neem contact op met 023-707000.