200 miljoen extra voor Kinderopvangtoeslag 2017

In september 2015 werd het al aangekondigd: er komt in 2017 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. Het kabinet Rutte 2 vindt het zo belangrijk dat werkende ouders hun kinderen een goede opvang kunnen bieden dat dit ook financieel aantrekkelijker wordt gemaakt. In 2016 werd hiermee een eerste stap gezet en deze wordt in 2017 nog eens overgedaan. Er komt vanaf 2017 jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de kinderopvangtoeslag. Hoe groot het voordeel in uw situatie zal zijn, hangt af van uw inkomen en de kinderopvangtoeslagtabel die bij uw inkomen hoort. Uitgangspunt is de kinderopvangtoeslagtabel 2016, maar daar komt dus nog een extra bedrag bij.

Kijk hier voor uw situatie: Tabel KOT 2017.